Klimaatadaptatie wijkchallenge

Waarde ontstaat niet vanzelf

Drie ontwikkelingen komen samen in dit project: 1. In steeds meer gemeenten ontstaat ruimte voor wijk- en buurtverenigingen om met de gemeente samen projecten op te pakken die de wijk/buurt verbeteren; 2. Door hevigere weersomstandigheden moeten er de komende jaren heel veel grote én kleine maatregelen worden genomen voor klimaatadaptatie – ook door particulieren; 3. Er komen meetsystemen beschikbaar die de hoeveelheid regenwater kunnen meten en daarmee dus kunnen vaststellen hoe succesvol al die klimaatadatieve maatregelen zijn. We zijn op zoek naar gemeenten die een challenge willen organiseren.

Welke gemeente durft het aan om haar wijk(en) uit te dagen om samen te gaan vergroenen? Value Development Nederland kan helpen om een projectplan op te stellen waarin de nodige stappen om dat mogelijk te maken worden opgenomen en een start kan worden gemaakt om langjarig kosten op onderhoud van infrastructuur te besparen en participatie van burgers te vergroten. Door meetsystemen in uw riolen aan te brengen kan op dagelijkse basis de hoeveelheid subiet in een straat en wijk gemeten worden. Hiermee wordt een basismeting gedaan en kan bij hevige buien worden vastgesteld wat de buffercapaciteit van een gebied is. Doordat de data structureel wordt opgeslagen en kan worden geanalyseerd krijgt u inzicht in de buffercapaciteit van een straat of wijk.

Vervolgens wordt een stimuleringsprogramma gestart waarin een straat of wijk uitgedaagd wordt om te vergroenen op zo’n manier dat de waterbuffering wordt vergroot. Dit hoeft niet persé te gebeuren met een subsidieprogramma, maar er kan wel aan de straat- of wijkvereniging een passende beloning in het vooruitzicht gesteld worden als voldoende bewoners meedoen om zodanig te vergroenen dat dit tot een meetbare en relevante verbetering zorgt bij hevige regenbuien. Dit leidt tot minder overlast, lagere onderhoudskosten van infrastructuur en grotere saamhorigheid in woongebieden. Wilt u als gemeente in gesprek gaan over de mogelijkheden voor zo’n challenge? Neem dan contact met ons op!