Bejaardenhuis nieuwe stijl

Waarde ontstaat niet vanzelf

De bejaardenhuizen van vroeger zijn aan het verdwijnen. Ouderen met veel geld hebben toegang tot plezierig wonen met een zorgzame achtervang. Ouderen met een kleinere portemonnee die (nog) geen zorgindicatie hebben komen niet in aanmerking voor woonvormen met iets meer samenhang en zorg. Terwijl zo’n woonomgeving er juist voor zou kunnen zorgen dat ouderen later en minder afhankelijk worden van zorg. Samen met zorgverzekeraars, vastgoedbeheerders en een gemeente gaan we op zoek naar een bejaardenhuis nieuwe stijl.

Door politieke keuzes en andere veranderingen zijn financiering van wonen en zorg steeds meer uit elkaar gehaald. Ouderen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen is het devies. Hoewel dat wel door heel veel mensen herkend wordt, zien we ook dat eenzaamheid onder ouderen toeneemt en er een grote scheiding lijkt te ontstaan tussen ouderen die nog zelfstandig wonen en midden in het leven staan enerzijds en ouderen die veel zorg nodig hebben anderzijds. Hierdoor wordt de drempel van zelfstandig wonen zowel gevoelsmatig als praktisch erg groot.

Ouderenwoningen voor ouderen in de zorgwereld komen pas beschikbaar wanneer iemand een zorgindicatie heeft voor meer dan vier uur per week en bovendien voor zwaardere zorg dan bijvoorbeeld hulp in de huishouding of het aantrekken van steunkousen. Een woonvorm waarin met kan wonen onder gelijkgestemden, met toegang tot gezamenlijke activiteiten en zorg aandacht op een bescheiden niveau zou er juist voor kunnen zorgen dat mensen langer actief en gezond blijven en daarmee dus later kwetsbaar worden. Dit zorgt voor latere en lagere zorgkosten. Tot nu toe is het nog niet mogelijk om de baten van zo’n woonvorm mee te investeren in de woonvorm zelf. Value Development Nederland onderzoekt de mogelijkheden om samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders te komen tot een woonvorm waarin dit wel kan. Wilt u contact opnemen met ons over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de samenwerkingspartners of mogelijkheden om zelf uw bijdrage te leveren? Neem dan contact met ons op!