Waarde ontstaat niet vanzelf

Het begint bij een goed idee, een business case en heel veel samenwerken

Over Value Development Nederland

Uitdagende projecten die waarde toevoegen!

De wereld verandert snel en ingrijpend. Technologische ontwikkelingen en stijgende vastgoedprijzen maken dat marges overal onder druk staan. Het is steeds moeilijker om een positieve business case te maken die écht waardevol is. Gevolg is dat ruimtelijke en andere ontwikkelingen steeds vaker gericht zijn op gebruikers met veel geld. Projecten die een andere waarde dan geld hebben zijn steeds vaker afhankelijk van onzekere subsidies. Value Development Nederland gelooft dat je partijen met verschillende belangen kan samenbrengen in één business case, waardoor een waarde ontstaat die groter is dan de som van de waarden per partij. We initiëren, jagen aan, brengen samen en investeren mee.

Bekijk ons eerste project: Bejaardenhuis 2020
Over ons

Value Development Nederland is een netwerk, opgericht door Maarten Koningsveld. Het netwerk verenigt overheden, vastgoedbeheerders, infrastructuurbeheerders, technologie-ontwikkelaars, zorgverleners en anderen die waarde willen toevoegen aan de wereld om ons heen.

Waar doen we het voor?

We zijn op zoek naar waarde, maar wat betekent dat? Een groeiend aantal waardevolle ontwikkelingen heeft het moeilijk om onder aan de streep positief uit te komen. Denk aan sociale cohesie, leegstand van winkelterreinen, klimaatadaptatie en inclusieve woongebieden.

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u meer weten over projecten waar we mee bezig zijn? Of hebt u een suggestie voor een project waarin partijen verbonden kunnen worden om samen een waarde te creëren die nu niet uit de verf komt? Neem dan contact met ons op!

Projecten

Bejaardenhuis 2020

De bejaardenhuizen van vroeger zijn aan het verdwijnen. Ouderen met veel geld hebben toegang tot plezierig wonen met een zorgzame achtervang. Ouderen met een kleinere portemonnee die (nog) geen zorgindicatie hebben komen niet in aanmerking voor woonvormen met iets meer samenhang en zorg. Terwijl zo’n woonomgeving er juist voor zou kunnen zorgen dat ouderen later en minder afhankelijk worden van zorg. Samen met zorgverzekeraars, vastgoedbeheerders en een gemeente gaan we op zoek naar een bejaardenhuis nieuwe stijl.

Klimaatadaptatie wijkchallenge

Drie ontwikkelingen komen samen in dit project: 1. In steeds meer gemeenten ontstaat ruimte voor wijk- en buurtverenigingen om met de gemeente samen projecten op te pakken die de wijk/buurt verbeteren; 2. Door hevigere weersomstandigheden moeten er de komende jaren heel veel grote én kleine maatregelen worden genomen voor klimaatadaptatie – ook door particulieren; 3. Er komen meetsystemen beschikbaar die de hoeveelheid regenwater kunnen meten en daarmee dus kunnen vaststellen hoe succesvol al die klimaatadatieve maatregelen zijn. We zijn op zoek naar gemeenten die een challenge willen organiseren.

Local credits

Veel winkelgebieden in dorpen en steden hebben te kampen met leegstand. De gebieden moeten op zoek naar de functie die ze hebben in de tijd van internet en een andere manier van winkelen. In veel plaatsen vreest men voor de verbindende functie die het winkelgebied en wordt gezocht naar een manier om omwonenden te binden. Ondetussen wordt in de woonwijken eromheen ook steeds meer beroep gedaan op de bewoners om zich vrijwillig in te zetten voor de openbare ruimte. Wij werken aan een project om vrijwlligers punten/credits te laten verdienen die ze kunnen gebruiken voor korting bij locale horeca/middenstanders.

Neem contact op!

Wordt lid van het netwerk van Value Development Nederland of stel gewoon een vraag: we komen graag in contact omdat we geloven dat de meeste waarde ontstaat als je samenwer